Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa
Rzeczoznawstwo Doskonalenie zawodowe Formularze Simp-Ekspert


Formularze zgłoszenia uczestników szkoleń i wnioski o egzaminy (w formacie PDF):
Formularze

pdf Zgłoszenie na kurs dla uczniów PZS
pdf Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji przez UDT
pdf Karta zgłoszenia uczestników kursu
pdf Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - Grupa 1 *
pdf Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - Grupa 1 *
pdf Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - Grupa 2 *
pdf Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - Grupa 2 *
pdf Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku EKSPLOATACJI - Grupa 3 *
pdf Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku DOZORU - Grupa 3 *

* formularze należy drukować dwustronnie
SIMP-EKSPERT
ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnów
tel. 660 09 00 06, fax 76 866 09 06Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichUtrzymanie ruchu maszyn
wczoraj, dziś i jutro"

SIMP-EKSPERT - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa