Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa
Rzeczoznawstwo Doskonalenie zawodowe Formularze Simp-Ekspert


Zajmujemy się świadczeniem usług rzeczoznawczych w szerokim zakresie. Gwarantujemy sprawne i rzetelne podejście do zadań powierzonych przez klienta.
Rzeczoznawstwo
Oferujemy usługi rzeczoznawcze w zakresie:

ekspertyz
 • maszyn i urządzeń technicznych
 • obiektów budowlanych

doradztwa, wyceny
 • nieruchomości
 • maszyn i urządzeń
 • wartości niematerialnych i prawnych
 • przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych

projektów i dokumentacji
 • urządzeń podlegających UDT
 • Dokumentacje Techniczno-Ruchowe maszyn i urządzeń

bezpieczeństwa
 • raporty o stanie bezpieczeństwa maszyn
 • deklaracje zgodności procedury oznaczania wyrobów znakiem CE

konferencji
 • seminaria naukowo-technicze

orzeczeń o innowacyjności
SIMP-EKSPERT
ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnów
tel. 660 09 00 06, fax 76 866 09 06Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichUtrzymanie ruchu maszyn
wczoraj, dziś i jutro"

SIMP-EKSPERT - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa