Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa
Rzeczoznawstwo Doskonalenie zawodowe Formularze Simp-Ekspert


Prowadzimy szkolenia z zakresu obsługi urządzeń dźwignicowych, transportowych, energetycznych i spawalnictwa. Szkolenia prowadzone są przez wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje.


Szkolenia Lean Manufacturing >>>
Doskonalenie zawodowe
Oferujemy szkolenia w zakresie:

obsługi urządzeń dźwignicowych i dźwigowych z uwzględnieniem wymagań przepisów UDT
 • suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo
 • żurawie stacjonarne obrotowe
 • żurawie przenośne (samochodowe, HDS)
 • podesty ruchome wolnobieżne
 • podesty ruchome samobieżne
 • dźwigi (windy) towarowo osobowe
 • hakowych przy obsłudze suwnic
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
 • wózki jezdniowe podnośnikowe ręcznie prowadzone
 • wymiana butli z gazem przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym

eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych z uwzględnieniem wymagań prawa energetycznego
 • Grupa 1 - urządzenia i instalacje elektroenergetyczne (E1 i D1)
 • Grupa 2 - urządzenia wytwarzające i przetwarzające ciepło (E2 i D2)
 • Grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe (E3 i D3)

spawalnictwa
 • ręczne cięcie termiczne
 • zgrzewanie
 • ręczne lutowanie
 • zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych
 • przeprowadzanie procedury przedłużenia ważności uprawnień spawalniczych
 • i inne

szkolenia z dziedziny mechaniki i dziedzin pokrewnych
 • eksploatacji urządzeń i instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
 • eksploatacji urządzeń laserowych
 • i inne szkolenia na zlecenie
SIMP-EKSPERT
ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnów
tel. 660 09 00 06, fax 76 866 09 06Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników PolskichUtrzymanie ruchu maszyn
wczoraj, dziś i jutro"

SIMP-EKSPERT - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa