Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa
Rzeczoznawstwo Doskonalenie zawodowe Formularze Simp-Ekspert


Prowadzimy szkolenia z zakresu organizacji pracy zgodnej z metodami odchudzonego wytwarzania - Lean Manufacturing.
Szkolenia prowadzone są przez wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Szkolenia oparte są na autorskim programie 1in1out, w którym, oprócz szkolenia załogi, szkolimy także trenera - lidera tematu w Państwa zakładzie.
Lean Manufacturing
 • Techniki organizacji miejsca pracy 5S
 • Redukcja czasu przezbrojeń maszyn - metoda SMED
 • Kanban - zarządzanie dostawami (jedno ze szkoleń z cyklu Lean Logistic)
 • OEE - podstawowy wskaźnik do badania efektywności wyposażenia
 • Lean Manufacturing - Odchudzone Wytwarzanie
 • Inteligentne Utrzymanie Ruchu - samodzielne zarządzanie stanowiskiem pracy przez operatora
 • Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM
 • VSM - Mapowanie Strumienia Wartości
 • Standaryzacja Pracy
 • SIMP-EKSPERT
  ul. Wojska Polskiego 16, 59-225 Chojnów
  tel. 660 09 00 06, fax 76 866 09 06  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich  Utrzymanie ruchu maszyn
  wczoraj, dziś i jutro"

  SIMP-EKSPERT - Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa